Как браншовете ще участват в плана за субсидиите по новата ОСП?

Избират членове на Тематичната работна група, която ще напише Стратегическия план

Браншовите организации могат да предложат в срок до 14 август свои представители в бъдещата Тематична работна група за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмния период 2021-2027 г.

Това стана ясно от покана на земеделското министерство, публикувана на сайта на ведомството на 25 юли тази година. Стратегическият план ще бъде основният документ, по който ще се отпускат субсидиите за аграрния сектор по новата Обща селскостопанска политика (ОСП).

Правителството прие Постановление № 142 от 7 юни 2019 г. за  разработване на стратегическите и програмните документи за управление на средствата от фондовете на ЕС за програмния период 2021 - 2027 г. 

Министерството обяви, че сформира Тематична работна група за разработване на националния Стратегически план. Сега е в ход процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители ще участват в Тематичната работна група.

Поканата е отправена към организации в 20 направления.

Сред тях са тези, които са специализиране в сферите на растениевъдството, на животновъдството и хуманното отношение към животните, лозаро-винарския сектор, биологичното земеделие и биологичното животновъдство, подкрепата на малките стопанства, младите фермери и приемствеността на поколенията.

Принос към подготовката на Стратегическия план се очаква също от организации, които подпомагат развитието на къси вериги на доставка и местни пазари, както и на тези в подкрепа на сдружаването и учредяването на групи и организации на производители.

Източник:
Agri.bg