Списание

Списание "Как ЕС променя селските райони"

Брой 3 на Списание "Как ЕС променя селските райони" (.pdf) е посветен на бъдещото развитие на селските райони в Европа, адаптиране на селскостопанската политика към стратегията Европа 2020, новите селско-градски взаимоотношения и стратегиите за интегрирано местно развитие и приоритети.