Стартира Учебно-тренировъчната фирма В ПГЗ "СТЕФАН ЦАНОВ", Кнежа

На 13.02.2019г. в ПГЗ „Стефан Цанов” се състоя тържествено откриване на група за занимания по интереси "Учебно тренировъчна фирма". Учебното предприятие е съвременен метод за интегрирано обучение по предприемачество, информационни технологии и бизнес администрация под формата на симулирано копие на реална фирма.

В учебната фирма, под ръководството на г-жа Петя Коларова, ученици от осми и девети клас ще работят в условия, най-близки до практиката. Те ще проиграват всички процеси и дейности, необходими за нормалното функциониране на едно предприятие: изграждане на фирмена структура, определяне на длъжности, съставяне на характеристики на работното място, откриване на работни места и наемане на служители, осъществяване на търговски контакти с други предприятия и взаимоотношения с държавните структури.

Източник: ПГЗ "СТЕФАН ЦАНОВ"