Учебна ферма

Учебно тренировъчната фирма е иновативна среда за обучение по предприемачество и бизнес администрация. В учебните фирми се придобиват професионални и технически умения, както и така наречените "меки умения" за работа в екип, успешна комуникация, управление на времето и др. В мотивиращата среда на Учебните фирми ученето е като роля и игра, то е иновативно, креативно и полезно за всеки.

В рамките на кампанията „Бъдещите лидери в селското стопанство“, заедно с Центъра за учебно-тренировъчни фирми разработихме нов модул, наречен „Тренировъчна ферма“. Той е базиран на учебното предприятие, но е специално адаптиран за учениците от земеделските гимназии, с цел да натрупат практически знания чрез управлението на своята виртуална ферма. Учениците ще влязат в ролята на истински фермери – те ще кандидатстват за финансиране по мерките, финансирани от ДФЗ, ще пишат бизнес план, ще имат сметки във виртуална банка и ще правят дизайн на етикети за стоките, които ще предлагат.

Агрофууд – първата учебна ферма на учениците от ПГЗ „Стефан Цанов“

Учениците от Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“ в Кнежа успешно развиват своята учебно-тренировъчна ферма „Агрофууд“.

АгроЛидер - учебната ферма на учениците от ПГМСС "Пейо Крачолов Яворов " град Гоце Делчев

Днес ще ви запознаем с учениците от Професионална гимназия по Механизация на селското стопанство "Пейо Крачолов Яворов", град Гоце Делчев, които създадоха своя учебна ферма с името АгроЛидер.

ПГМСС "Пейо Крачолов Яворов" е едно от двете училища, които бяха избрани за пилотно прилагане на специално разработен модул, наречен „Учебна ферма“, който е базиран на учебното предприятие, но е специално адаптиран за учениците от земеделските гимназии, с цел да натрупат практически знания чрез управлението на своята виртуална ферма.

Учебно-тренировъчните ферми започнаха своята дейност в училищата в Гоце Делчев и Кнежа

Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „П.К. Яворов“ в Гоце Делчев и Професионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов" в Кнежа са избрани за пилотна прилагане на модела „учебна ферма“. Методът е за интегрирано обучение по предприемачество, информационни технологии и бизнес администрация под формата на симулирано копие на истинска фирма. В България вече успешно се прилага учебното предприятие/учебно-тренировъчна фирми/тренировъчна фирма.

Стартира Учебно-тренировъчната фирма В ПГЗ "СТЕФАН ЦАНОВ", Кнежа

На 13.02.2019г. в ПГЗ „Стефан Цанов” се състоя тържествено откриване на група за занимания по интереси "Учебно тренировъчна фирма". Учебното предприятие е съвременен метод за интегрирано обучение по предприемачество, информационни технологии и бизнес администрация под формата на симулирано копие на реална фирма.

Иновативна извънкласна форма за учениците от земеделските гимназии - "Учебна ферма"

В рамките на кампанията „Бъдещите лидери в селското стопанство“, заедно с партньорите ни от Центърът за учебно-тренировъчни фирми разработихме специален модул, наречен „Тренировъчна ферма“. Той е базиран на учебното предприятие, но е специално адаптиран за учениците от земеделските гимназии, с цел да натрупат практически знания чрез управлението на своята виртуална ферма.

Обучение „Учебната ферма –учебно-тренировъчна фирма в селскостопанския сектор“

В периода 12-14 декември в град София се проведе обучение „Учебната ферма –учебно-тренировъчна фирма в селскостопанския сектор“ на учители от Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Пейо Крачолов Яворов", гр. Гоце Делчев и ПГЗ "Стефан Цанов", гр. Кнежа, в които, Модулът „Тренировъчна ферма“ ще бъде приложен пилотно през втория учебен срок.

Представяне на „Тренировъчна ферма“

На 30 октомври в град София се състоя представянето на специално създадения модул „Тренировъчна ферма“ пред директори и преподаватели от земеделски гимназии от цялата страна. Модулът е базиран на учебно-тренировъчната фирма, прилагана в много български училища.