България получава близо 4 млн. евро по Училищните схеми

Определиха бюджета за учебната 2019-2020г.

Бюджет от 250 млн. евро за схемата за плодове, зеленчуци и мляко в учебните заведения за 2019-2020 учебна година е разпределен между държавите членки на ЕС. Средствата, определени за България, са в размер на общо 3 749 387 евро, като 2 592 914 евро за плодове и зеленчуци и 1 156 473 евро за мляко. 
 
Преди дни стана ясно окончателното разпределение на финансовите средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). Цифрите преминаха гласуване от комитета по обща организация на селскостопанските пазари. 
 
Средствата ще се използват за предоставяне на продукти на децата и учениците, но и за финансиране на съпътстващи мерки, чрез които децата да придобият знания за селското стопанство и здравословното хранене, съобщи ОДЗ-Кюстендил. Освен това в тази сума е заложен размер и за обществена информация за същността на схемата, както и за обезпечаване наблюдението и оценката на нейното изпълнение. Окончателното разпределение на средствата между държавите членки беше извършено въз основа на броя на децата от 6 до 10 годишна възраст.  
 
В допълнение към средствата от ЕФГЗ,  държавите членки могат да предоставят и национално съфинансиране.

Източник: Фермер.БГ