ЕС и Китай подписват историческо споразумение за закрила на европейските географски означения

ЕС и Китай подписаха двустранно споразумение за закрила срещу присвояване и имитация на 100 европейски географски означения (ГО) в Китай и 100 китайски ГО в Европейския съюз. Това споразумение, първо сключено през ноември 2019 г., следва да донесе взаимни ползи в областта на търговията и да осигури гарантирани качествени продукти за потребителите от двете страни по споразумението. С него се изпълнява ангажиментът, поет на предишни срещи на върха между ЕС и Китай да приемат международните правила като основа за търговските отношения.

Комисарят по въпросите на селското стопанство и развитието на селските райони Януш Войчеховски заяви: Гордея се, че се приближаваме до влизането в сила на това споразумение, което отразява нашия ангажимент да работим в тясно сътрудничество с глобалните ни търговски партньори, като Китай. Европейските продукти, защитени като географски означения, са известни със своето качество и разнообразие и е важно те да са защитени на равнището на ЕС и в световен план, за да се гарантира тяхната автентичност и за да се запази репутацията им. Това споразумение ще допринесе за тези цели, като същевременно укрепва нашите търговски отношения, което е от полза за хранително-вкусовата ни промишленост и за потребителите от двете страни.

Европейските храни и напитки имат голям потенциал за реализация на пазара в Китай. През 2019 г. Китай заемаше трето място като местоназначение за продуктите на хранително-вкусовата промишленост на ЕС, като стойността им достигна 14,5 милиарда евро. Китай е също така вторият по големина партньор в износа на продукти на ЕС, защитени като географски означения (9 % от стойността им), включително вина, изделия на хранително-вкусовата промишленост и спиртни напитки. Освен това, благодарение на това споразумение европейските потребители ще могат да откриват автентични китайски специалитети.

Списъкът на ГО на ЕС, които ще се ползват със закрила в Китай, включва знакови продукти с ГО, като Cava, Champagne, Feta, Irish whiskey, Münchener Bier, Ouzo, Polska Wódka, Porto, Prosciutto di Parma и Queso Manchego. Сред китайските продукти с ГО в списъка са пюрето от бакла Pixian Dou Ban, белият чай Anji Bai Cha, оризът Panjin Da Mi и сортът джинджифил Anqiu Da Jiang.

След подписване на споразумението и одобрението на Европейския парламент то ще бъде официално прието от Съвета. Очаква се споразумението да влезе в сила в началото на 2021 г.

Четири години след влизането му в сила неговият обхват ще бъде разширен, за да обхване още 175 наименования с ГО от двете страни по споразумението. По отношение на тези наименования ще трябва да се прилага същата процедура за одобряване, която е в сила и за 100-те наименования, обхванати до момента от споразумението (т.е. оценка и публикуване с оглед получаване на коментари).

Източник:
Европейската комисия