Семинар „Модерният фермер“ в Аграрен университет Пловдив

В рамките на информационната кампания „Бъдещите лидери в селското стопанство“, изпълнявана от Агенция СТРАТЕГМА в партньорство с Центърa за учебно-тренировъчни фирми в България към МОН с финансовата подкрепа на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия, на 29 ноември 2018 г. се проведе първият от поредицата интерактивни семинари „Модерният фермер“, насочени към студентите в университети с аграрна насоченост. Домакин на събитието беше Аграрен Университет Пловдив.

Семинарът беше открит от Тихомира Трифонова, ръководител на екипа. Тя представи целите и дейностите, които ще бъдат изпълнени в рамките на информационната кампания, като постави акцент върху иновациите в селското стопанство, приноса на Общата селскостопанска политика за развитието им в селските райони и важността на младите за развитието на иновативен, конкурентоспособен селскостопански сектор, който да предоставя възможности за професионално развитие.

На поканата за семинара се отзоваха студенти и академичен състав от факултетите по „Растителна защита и агроекология“, „Икономика“, „Лозаро-градинарство“ и „Агрономстово“.

По време на семинара експерти по проекта, представиха цифровите иновации в селските райони, възможностите, които те предоставят за оптимизиране на процесите в селското стопанство, биотехнологичните иновации в селското стопанство, възможностите, които предоставят за решаване на глобални проблеми, как Европейския съюз насърчава научните разработки в областта и какъв е потенциала на България, процесните иновации в селското стопанство като иновации на фирмено ниво - промени в оборудването, човешките ресурси, методите на работа, подобряване на процеса чрез използване на ефекта от опита и ефекта от мащаба.

Гост в семинара за да представи гледната точка на бизнеса в областта на селското стопанство беше Любен Каридов, собственик на ферма за производство на плодове, зеленчуци и лозови масиви. Той разказа за трудностите, които среща при реализацията на продукция от своята ферма и иновативните подходи, които предприема за справяне с проблема. 

Студентите успяха да участват в ползотворни дискусии с експертите по проекта и гост-фермера, показвайки висок интерес и познания по темата иновациите в селското стопанство.