Въздействие на „зелена икономика“ върху българските селски райони

Статия „Въздействие на „зелена икономика“ върху българските селски райони“

Зелената икономика се определя като икономика, която повишава благосъстоянието на хората, намалява неравенствата в дългосрочен план и не излага бъдещите поколения на екологичен риск и недостиг. Процесът на изграждането й включва преминаване към нисковъглеродни икономически дейности.

В селските идеята за зелена икономика райони е ключово за увеличаване на възможностите за „достойна заетост“. Това е още една модерна глобална концепция, определена от ООН като труд, зачитащ основните права на хората и правата на работниците от гледна точка на условия, безопасност и възнаграждение, и уважение към физическото и психическото благосъстояние на работника при изпълнението на неговите задължения. Очакванията към достойната заетост са да увеличи продуктивността на ресурсите и на труда и да помогне за изкореняване на бедността и социално включване.

Статия „Въздействие на „зелена икономика“ върху българските селски райони“ (pdf формат)

Автор: Тихомира Трифонова

 

Публикация на Агенция Стратегма ООД в рамките на кампания „Бъдещите лидери в селското стопанство“. Публикацията отразява единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията. 

© Всички права запазени. Позоваването на източника е задължително!