Интерактивен семинар "Модерният фермер", Югозападен университет "Неофит Рилски" Благоевград

В рамките на информационната кампания „Бъдещите лидери в селското стопанство“, изпълнявана от Агенция СТРАТЕГМА в партньорство с Центърa за учебно-тренировъчни фирми в България към МОН с финансовата подкрепа на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия, на 03 април 2019 г. се проведе четвъртия от поредицата интерактивни семинари „Модерният фермер“, насочени към студентите в български университети. Домакин на събитието беше Югозападен университет Неофит Рилски, гр. Благоевград.

Семинарът беше открит от Тихомира Трифонова, ръководител на екипа. Тя представи целите и дейностите, които ще бъдат изпълнени в рамките на информационната кампания, като постави акцент върху иновациите в селското стопанство, приноса на Общата селскостопанска политика за развитието им в селските райони и важността на младите за развитието на иновативен, конкурентоспособен селскостопански сектор, който да предоставя възможности за професионално развитие.

На поканата за семинара се отзоваха студенти и техни преподаватели от Стопански факултет.
 
По време на семинара експерти по проекта, представи приноса на общата селскостопанска политика за качеството на храните, примери за иновации в селското стопанство в областта на градското земеделие, приноса на общата селскостопанска политика за опазване на околната среда, примери за екологични иновации в селското стопанство и възможностите, които предоставят за решаване на глобални проблеми, как Европейския съюз насърчава научните разработки в областта и какъв е потенциала на България.

Благодарим на студентите и техните преподаватели от Стопански факултет на Югозападен университет Неофит Рилски в Благоевград за големия интерес към интерактивния ни семинар "Модерният фермер" и ползотворните дискусии свързани с иновациите в селското стопанство.

_______________________________

Информационно действие, съфинансирано от Европейския съюз. Кампанията „Бъдещите лидери в селското стопанство” се изпълнява в рамките на покана относно Общата селскостопанска политика.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията.