Интерактивен семинар "Модерният фермер" се проведе в Икономически университет, гр. Варна

Информационна кампания „Бъдещите лидери в селското стопанство“, изпълнявана от Агенция СТРАТЕГМА, гостува на Икономически университет, гр. Варна на 13 май 2019 г. Там проведохме последния интерактивен семинар от поредицата „Модерният фермер“, насочени към студентите в български университети. На поканата за семинара се отзоваха студенти и академичен състав от Стопански факултет.

Семинарът беше открит от Тихомира Трифонова, ръководител на екипа. Тя представи целите и дейностите, които се изпълняват в рамките на информационната кампания, като постави акцент върху иновациите в селското стопанство, приноса на Общата селскостопанска политика за развитието им в селските райони и важността на младите за развитието на иновативен, конкурентоспособен селскостопански сектор, който да предоставя възможности за професионално развитие.

По време на семинара бяха представени цифровите иновации в селските райони - използването на дронове, изкуствен интелект и големи данни и възможностите, които те предоставят за оптимизиране на процесите в селското стопанство, биотехнологичните иновации в селското стопанство, възможностите, които предоставят за решаване на глобални проблеми, как Европейския съюз насърчава научните разработки в областта и какъв е потенциала на България. Представените примери за иновации в селското стопанство, предизвикаха интереса на студентите и техните преподаватели и повдигнаха въпроси свързани с потенциалните ползи, рискове и непредвидени ефекти от въвеждането на нови технологии в сектора.

Студентите и техните преподаватели успяха да участват в ползотворни дискусии с експертите по проекта, показвайки висок интерес и познания по темата иновациите в селското стопанство.

***

Информационна кампания „Бъдещите лидери в селското стопанство“ e инициатива на Агенция СТРАТЕГМА ООД в партньорство с Център за учебно-тренировъчни фирми, изпълнявана с финансовата подкрепа на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия. Кампанията е финансирана в рамките на покана за представяне на предложения 2017/C 339/07 относно информационните мерки в областта на Общата селскостопанска политика. Общата цел на информационната кампания е да повиши  доверието на българските граждани към Общата селскостопанска политика на Европейския Съюз (и политиките на ЕС като цяло) и да насърчи разпознаването на приноса на тази политика за развитието на националното ни селско стопанство, опазването на висококачествените български продукти, опазването на българската природа и съживяването на селските райони.

_______________________________
Информационно действие, съфинансирано от Европейския съюз. Кампанията „Бъдещите лидери в селското стопанство” се изпълнява в рамките на покана относно Общата селскостопанска политика.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията.