Списание "Как ЕС променя селските райони"

Брой 1

Брой 1 на Списание "Как ЕС променя селските райони" (.pdf) е посветен на промените, настъпили в селските райони на ЕС в резултат на прилагането на Общата селскостопанска политика, диверсификацията на фермите и екологичните продукти, както и алтернативни форми на развитие в изолирани селски райони от цяла Европа (октомври 2018)

Публикация на Агенция Стратегма ООД в рамките на кампания „Бъдещите лидери в селското стопанство“. Публикацията отразява единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията. 

Всички права запазени. Позоваването на източника е задължително!