Списание "Как ЕС променя селските райони"

Брой 1, посветен на промените, настъпили в селските райони на ЕС в резултат на прилагането на Общата селскостопанска политика, диверсификацията на фермите и екологичните продукти, както и алтернативни форми на развитие в изолирани селски райони от цяла Европа

Брой 2, посветен на промените, настъпили в българските селски райони в резултат на прилагането на Общата селскостопанска политика, положителните промени, съпътстващи създаването на МИГ, ефектът от ангажирането на oбщностите и мобилизацията на заинтересованите страни, готовността за съвместни действия

Брой 3, посветен на бъдещото развитие на селските райони в Европа, адаптиране на селскостопанската политика към стратегията Европа 2020, новите селско-градски взаимоотношения и стратегиите за интегрирано местно развитие и приоритети
 

Списание "Как ЕС променя селските райони"

Брой 3 на Списание "Как ЕС променя селските райони" (.pdf) е посветен на бъдещото развитие на селските райони в Европа, адаптиране на селскостопанската политика към стратегията Европа 2020, новите селско-градски взаимоотношения и стратегиите за интегрирано местно развитие и приоритети.

Списание "Как ЕС променя селските райони"

Брой 2 на Списание "Как ЕС променя селските райони" (.pdf) е  посветен на промените, настъпили в българските селски райони в резултат на прилагането на Общата селскостопанска политика, положителните промени, съпътстващи създаването на МИГ, ефектът от ангажирането на oбщностите и мобилизацията на заинтересованите страни, готовността за съвместни действия (декември 2018, Коледен брой с календар)

Списание "Как ЕС променя селските райони"

Брой 1 на Списание "Как ЕС променя селските райони" (.pdf) е посветен на промените, настъпили в селските райони на ЕС в резултат на прилагането на Общата селскостопанска политика, диверсификацията на фермите и екологичните продукти, както и алтернативни форми на развитие в изолирани селски райони от цяла Европа (октомври 2018)