Представяне на „Тренировъчна ферма“

На 30 октомври в град София се състоя представянето на специално създадения модул „Тренировъчна ферма“ пред директори и преподаватели от земеделски гимназии от цялата страна. Модулът е базиран на учебно-тренировъчната фирма, прилагана в много български училища.

Учебно-тренировъчната фирма е иновативна среда за обучение по предприемачество и бизнес администрация. Тя е доказала своя успех през годините с многобройните спечелени награди. Центърът за учебно-тренировъчни фирми (ЦУТФ) е създаден от преподаватели от Националната финансово-стопанска гимназия в София през 1996 г., скоро след като първите учебно-тренировъчни фирми започват работа.

В рамките на кампанията „Бъдещите лидери в селското стопанство“, заедно с партньорите ни от Центърът за учебно-тренировъчни фирми разработихме специален модул, наречен „Тренировъчна ферма“. Той е базиран на учебното предприятие, но е специално адаптиран за учениците от земеделските гимназии, с цел да натрупат практически знания чрез управлението на своята виртуална ферма. Учениците ще влязат в ролята на истински фермери – те ще кандидатстват за финансиране по мерките, финансирани от ДФЗ, ще пишат бизнес план, ще имат сметки във виртуална банка и ще правят дизайн на етикети за стоките, които ще предлагат.

Представителите на земеделските гимназии бяха силно заинтересовани от тренировъчната ферма и посочиха, че това ще бъде учебен инструмент, който би вдъхновил учениците да продължат да се занимават със земеделие след завършване на училище.

Модулът „Тренировъчна ферма“ ще бъде приложен пилотно в две избрани училища през втория учебен срок.