Материали

Издание "Иновации в селските райони: Правилата на играта"

Изданието "ИНОВАЦИИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА" е посветено на иновациите в селското стопанство, ролята на технологичния прогрес в иновациите,етапи на иновацията, социалните аспекти на иновациите, както и примери илюстриращи разнообразните начини, по които местните общности в различни краища на Европа решават проблеми и прилагат нови подходи с принос за благосъстоянието и/или развитието на местата, в които живеят.