Кампанията

Бъдещите лидери в селското стопанство

Общата селскостопанска политика има съществен принос в насърчаване на знанието, иновациите и цифровизацията в селскостопанския сектор, в смяната на поколенията и на социално-икономическата структура на селските райони. В българския селскостопански сектор има съгласие, че през следващите 10 години ще са нужни усилия за запазване на жизнеността на българските села.

„Иновации“ е ключова дума в тези усилия – най-вече предприемачески и социални иновации, които имат потенциала да повишат качеството на живота.

Привличането на млади хора в сектора е национален приоритет за развитие. Това е трудна, но критично важна задача и добавената стойност на ОСП тук е определяща. Селското стопанство има имиджов проблем не само в България, но и почти навсякъде в ЕС. За повечето младежи това не е привлекателно занимание. Но в 21 век младите хора могат да трансформират селските райони с помощта на новите технологии и на нов начин на мислене.

Заниманието със селскостопанска дейност може да бъде интелектуално стимулираща и икономически устойчива кариера, която ОСП подпомага. В наши дни работата в селските райони означава способност за използване на технологии, изучаване на езици и бизнес стратегии, уважение към околната среда и културното многообразие, внимание към нуждите на общността и предоставяне на социални, образователни и туристически услуги.

Кампания „Бъдещите лидери в селското стопанство“ ще ви покаже приноса на ОСП за развитието на националното селско стопанство, съхраняването на висококачествените български продукти и на българската природа, които хората ценят и съживяването на селските райони.

Тя ще ви разкаже за:

 • ползите, които ОСП осигурява на българските граждани;
 • иновациите в селските райони на Европа – какво представляват и как правят живота на хората подобър;
 • предимствата и възможностите на селския живот за младите хора, които избират своя житейски път;
 • фермерството като професионално занимание.

Кампанията е насочена към учениците и учителите от средните училища и университетите и към широката публика.

В рамките на информационната кампания ще бъдат изпълнени следните дейности:

 • Номинации за модерна ферма
 • Ще бъдат създадени „Учебни ферми“ в две пилотни училища, които прилагат практиката учебна фирма в учебните си планове
 • Ще бъдат организирани 6 семинара-дискусии „Модерен фермер“ със студенти в университетите в Пловдив, Стара Загора, Благоевград, Плевен, Велико Търново и Варна 
 • Информационни щандове на изложенията Inter Food and Drink 2018, Агра 2019, ТФ Фест 2019
 • Поредица "Модерният фермер"
  • Брой 1: "Рурбаниста: градското земеделие" (юли 2018)
  • Брой 2 „Близки срещи“, посветен на полезните за здравето био-храни и природосъобразното им отглеждане (октомври 2018);
  • Брой 3: „Модерно земеделие в Европа“, посветен на ползите от цифровизацията за фермерите и оползотворяване на техния потенциал (януари 2019);
  • Брой 4: „Запознайте се с модерния фермер“, посветен на истории на успеха на млади фермери (април 2019).
 • Списание "Как ЕС променя селските райони"
  • Брой 1, посветен на промените, настъпили в селските райони на ЕС в резултат на прилагането на Общата селскостопанска политика, диверсификацията на фермите и екологичните продукти, както и алтернативни форми на развитие в изолирани селски райони от цяла Европа (октомври 2018)
  • Брой 2, посветен на промените, настъпили в българските селски райони в резултат на прилагането на Общата селскостопанска политика, положителните промени, съпътстващи създаването на МИГ, ефектът от ангажирането на oбщностите и мобилизацията на заинтересованите страни, готовността за съвместни действия (декември 2018, Коледен брой с календар)
  • Брой 3, посветен на бъдещото развитие на селските райони в Европа, адаптиране на селскостопанската политика към стратегията Европа 2020, новите селско-градски взаимоотношения и стратегиите за интегрирано местно развитие и приоритети (март 2019)
 • Аналитични статии
  • „Резултати и изводи от приложението на подхода ЛИДЕР в българските селски райони“ (юни 2018);
  • „Въздействие на подхода „зелена икономика“ върху българските селски райони“ (ноември 2018);
  • “Роля на жените в селското стопанство селските райони“ (февруари 2019).
 • Издание "ИНОВАЦИИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА"  - Посветено на иновациите в селското стопанство, ролята на технологичния прогрес в иновациите,етапи на иновацията, социалните аспекти на иновациите, както и примери илюстриращи разнообразните начини, по които местните общности в различни краища на Европа решават проблеми и прилагат нови подходи с принос за благосъстоянието и/или развитието на местата, в които живеят.

Информационна кампания „Бъдещите лидери в селското стопанство“ участва на изложението Интерфуд и дринк 2018

Информационната кампания "Бъдещите лидери в селското стопанство" взе участие в 17-то ежегодно изложение Интерфуд и дринк 2018 (Interfood & Drink 2018), което се проведе от 7 до 10 ноември в Интер Експо Център в София. 

На информационния щанд бяха представени номинациите за модерна българска ферма, като всеки посетител имаше възможност да номинира модерна ферма на място или през сайта ни cap18.europe.bg.