Кампанията

Бъдещите лидери в селското стопанство

Общата селскостопанска политика има съществен принос в насърчаване на знанието, иновациите и цифровизацията в селскостопанския сектор, в смяната на поколенията и на социално-икономическата структура на селските райони. В българския селскостопански сектор има съгласие, че през следващите 10 години ще са нужни усилия за запазване на жизнеността на българските села.

„Иновации“ е ключова дума в тези усилия – най-вече предприемачески и социални иновации, които имат потенциала да повишат качеството на живота.

Привличането на млади хора в сектора е национален приоритет за развитие. Това е трудна, но критично важна задача и добавената стойност на ОСП тук е определяща. Селското стопанство има имиджов проблем не само в България, но и почти навсякъде в ЕС. За повечето младежи това не е привлекателно занимание. Но в 21 век младите хора могат да трансформират селските райони с помощта на новите технологии и на нов начин на мислене.

Заниманието със селскостопанска дейност може да бъде интелектуално стимулираща и икономически устойчива кариера, която ОСП подпомага. В наши дни работата в селските райони означава способност за използване на технологии, изучаване на езици и бизнес стратегии, уважение към околната среда и културното многообразие, внимание към нуждите на общността и предоставяне на социални, образователни и туристически услуги.

Кампания „Бъдещите лидери в селското стопанство“ ще ви покаже приноса на ОСП за развитието на националното селско стопанство, съхраняването на висококачествените български продукти и на българската природа, които хората ценят и съживяването на селските райони.

Тя ще ви разкаже за:

 • ползите, които ОСП осигурява на българските граждани;
 • иновациите в селските райони на Европа – какво представляват и как правят живота на хората подобър;
 • предимствата и възможностите на селския живот за младите хора, които избират своя житейски път;
 • фермерството като професионално занимание.

Кампанията е насочена към учениците и учителите от средните училища и университетите и към широката публика.

В рамките на информационната кампания ще бъдат изпълнени следните дейности:

 • Номинации за модерна ферма
 • Ще бъдат създадени „Учебни ферми“ в две пилотни училища, които прилагат практиката учебна фирма в учебните си планове
 • Ще бъдат организирани 6 семинара-дискусии „Модерен фермер“ със студенти в университетите в Пловдив, Стара Загора, Благоевград, Плевен, Велико Търново и Варна 
 • Информационни щандове на изложенията Inter Food and Drink 2018, Агра 2019, ТФ Фест 2019
 • Поредица "Модерният фермер"
  • Брой 1: "Рурбаниста: градското земеделие" (юли 2018)
  • Брой 2 „Близки срещи“, посветен на полезните за здравето био-храни и природосъобразното им отглеждане (октомври 2018);
  • Брой 3: „Модерно земеделие в Европа“, посветен на ползите от цифровизацията за фермерите и оползотворяване на техния потенциал (януари 2019);
  • Брой 4: „Запознайте се с модерния фермер“, посветен на истории на успеха на млади фермери (април 2019).
 • Списание "Как ЕС променя селските райони"
  • Брой 1, посветен на промените, настъпили в селските райони на ЕС в резултат на прилагането на Общата селскостопанска политика, диверсификацията на фермите и екологичните продукти, както и алтернативни форми на развитие в изолирани селски райони от цяла Европа (октомври 2018)
  • Брой 2, посветен на промените, настъпили в българските селски райони в резултат на прилагането на Общата селскостопанска политика, положителните промени, съпътстващи създаването на МИГ, ефектът от ангажирането на oбщностите и мобилизацията на заинтересованите страни, готовността за съвместни действия (декември 2018, Коледен брой с календар)
  • Брой 3, посветен на бъдещото развитие на селските райони в Европа, адаптиране на селскостопанската политика към стратегията Европа 2020, новите селско-градски взаимоотношения и стратегиите за интегрирано местно развитие и приоритети (март 2019)
 • Аналитични статии
  • „Резултати и изводи от приложението на подхода ЛИДЕР в българските селски райони“ (юни 2018);
  • „Въздействие на подхода „зелена икономика“ върху българските селски райони“ (ноември 2018);
  • “Роля на жените в селското стопанство селските райони“ (февруари 2019).
 • Издание "ИНОВАЦИИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ПРАВИЛАТА НА ИГРАТА"  - Посветено на иновациите в селското стопанство, ролята на технологичния прогрес в иновациите,етапи на иновацията, социалните аспекти на иновациите, както и примери илюстриращи разнообразните начини, по които местните общности в различни краища на Европа решават проблеми и прилагат нови подходи с принос за благосъстоянието и/или развитието на местата, в които живеят.

Официална церемония по награждаване на номинираните модерни български ферми

На 16 май 2019 г. се състоя официалната церемония по награждаване на номинираните модерни български ферми, организирани от информационната кампания „Бъдещите лидери в селското стопанство". Номинациите са ключово събитие в кампанията, която продължи една година с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Целта й е да представи Общата селскостопанска политика и нейния принос за развитието на родното ни земеделие.

Интерактивен семинар "Модерният фермер" се проведе в Икономически университет, гр. Варна

Информационна кампания „Бъдещите лидери в селското стопанство“, изпълнявана от Агенция СТРАТЕГМА, гостува на Икономически университет, гр. Варна на 13 май 2019 г. Там проведохме последния интерактивен семинар от поредицата „Модерният фермер“, насочени към студентите в български университети. На поканата за семинара се отзоваха студенти и академичен състав от Стопански факултет.

Интерактивен семинар "Модерният фермер" се проведе в Русенския университет „Ангел Кънчев“

Информационна кампания „Бъдещите лидери в селското стопанство“, изпълнявана от Агенция СТРАТЕГМА, гостува на  Русенски университет „Ангел Кънчев“ на 8 май 2019 г. Там проведохме петия интерактивен семинар от поредицата „Модерният фермер“, насочени към студентите в български университети. 

Официална церемония по награждаване на модерни ферми

На 16 май 2019 г. в 12:00 ч. в SOHO, зала SOHALL, ще се състои официалната  церемония по награждаване на модерни ферми, които участваха в номинациите на модерни ферми, организирани от„Бъдещите лидери в селското стопанство“.

Информационен щанд на "Бъдещите лидери в селското стопанство" на ТФ ФЕСТ Пловдив 2019

Информационната кампания "Бъдещите лидери в селското стопанство" участва в ТФ ФЕСТ-ПЛОВДИВ 2019, XXII ПАНАИР НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ “МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ”, което се проведе на 18 и 19 април в Международен панаир Пловдив, палата 6, щанд В1.

Интерактивен семинар "Модерният фермер", Югозападен университет "Неофит Рилски" Благоевград

В рамките на информационната кампания „Бъдещите лидери в селското стопанство“, изпълнявана от Агенция СТРАТЕГМА в партньорство с Центърa за учебно-тренировъчни фирми в България към МОН с финансовата подкрепа на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия, на 03 април 2019 г. се проведе четвъртия от поредицата интерактивни семинари „Модерният фермер“, насочени към студентите в български университети. Домакин на събитието беше Югозападен университет Неофит Рилски, гр. Благоевград.

Семинар "Модерният фермер", Медицински университет-Плевен

В рамките на информационната кампания „Бъдещите лидери в селското стопанство“, изпълнявана от Агенция СТРАТЕГМА в партньорство с Центърa за учебно-тренировъчни фирми в България към МОН с финансовата подкрепа на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия, на 27 февруари 2019 г. се проведе втория от поредицата интерактивни семинари „Модерният фермер“, насочени към студентите в университети с аграрна насоченост. Домакин на събитието беше Медицински университет - Плевен.

Информационен щанд на "Бъдещите лидери в селското стопанство" участва на изложението АГРА 2019

Информационната кампания "Бъдещите лидери в селското стопанство" взе участие в 28-то ежегодно изложение Международна селскостопанска изложба АГРА 2019, което се проведе от 20 до 24 февруари в Международен панаир Пловдив.  

Семинар „Модерният фермер“ в Аграрен университет Пловдив

В рамките на информационната кампания „Бъдещите лидери в селското стопанство“, изпълнявана от Агенция СТРАТЕГМА в партньорство с Центърa за учебно-тренировъчни фирми в България към МОН с финансовата подкрепа на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия, на 29 ноември 2018 г. се проведе първият от поредицата интерактивни семинари „Модерният фермер“, насочени към студентите в университети с аграрна насоченост. Домакин на събитието беше Аграрен Университет Пловдив.