Номинирай модерна ферма

Правила на играта

КАК ДА УЧАСТВАТЕ

Предложете модерна българска ферма, като попълните формуляра. Полетата, отбелязани със*, са задължителни!
Достатъчно е да предложите избрана ферма само веднъж – не се отчита броя на предложенията за една и съща ферма.
Можете да предлагате неограничен брой различни ферми, включително и ако имате ваша и смятате, че отговаря на посочените във формата критерии.

КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ

Номинираните ферми трябва да отговарят на поне един от критериите за „модерност“:

  • Въвеждане на иновации
  • Социално отговорна ферма  (екологична практика, висока производствена култура)
  • Добро управление  (планиране)
  • Отглеждане на нови сортове/ видове/ растения

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Няма възрастово ограничение за участие в играта. 

НАГРАЖДАВАНЕ

Всички номинирани ферми, които отговарят на изискванията на играта, ще имат привилегията:

  • Да получат титлата „модерна ферма“ и информация за техните достижения ще бъде публикувана на проектния уеб сайт, който е широко медийно отразяван;
  • Да бъдат включени в специален албум „Модерен фермер“, който ще бъде отпечатан;
  • Да участват в събитията в рамките на проекта  и да представят достиженията на своите ферми.

Победителите (първо и второ място) ще бъдат избрани от специализирано жури и ще бъдат наградени на специална церемония, която ще се проведе като заключително събитие по проекта.

Третият победител е „Любимец на публиката“ и ще бъде избран на базата на брой харесвания.

КРАЕН СРОК

Изпращайте предложенията до 31 декември 2018 г.

 

Агенция Стратегма ООД е администратор на лични данни, регистриран по ЗЗЛД и съблюдаващ изцяло разпоредбите му. Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица. Те се събират и обработват единствено за целта на настоящата игра. При получаване на писмена молба от Ваша страна, ние можем да Ви предоставим Вашите лични данни, които съхраняваме, както и да поправим или заличим тези данни.