"ТРЕЙС АНГЪС ФАРМ" ЕООД

Какво произвежда?

Отглежда чистопородни говеда със специализирано месодайно направление от породата Абердин Ангус. Произвежда разплодни животни от породата и висококачествени угоени телета за месопреработвателната промишленост в България.

Къде се намира фермата?

обл. Монтана, общ. Монтана, с. Доктор Йосифово

Какви модерни практики прилага фермата?

Въвеждане на иновации, Социално отговорна ферма, Добро управление

Защо я определяте като модерна?

Фермата разполага с най-новите технологии при отглеждането на месодайни говеда. Иновативно и предприемчиво, те са в унисон с изискванията при отглеждането на говеда, като сгради, механизация, оборудване, пасища и база за контрол на селекционните показатели. Цикълът на производство е цялостен, като съчетава прецизно отглеждане на отделните категории във фермата - крави с бозащи телета, телета за разплод, телета за угояване, юници и бици. Управлението на фермата е въз основата на софтуерна технология за съставянето на балансирани хранителни дажби, установяване на прираст, контрол на възпроизводството, здравеопазването и оползотворяването на фураж във всички нива от производствената система.

Уебсайт на фермата:

https://web.facebook.com/pg/thraceangusherd/about/?ref=page_internal