Номинации "Модерна ферма"

В рамките на кампанията "Бъдещите лидери в селското стопанство" бяха организирани номинации за модерна българска ферма. Номинациите се приемаха на нашия уебсайт до 31 декември 2018 г.

Номинираните ферми трябваше да отговарят на поне един от критериите за „модерност“:

  • Въвеждане на иновации;
  • Социално отговорна ферма  (екологична практика, висока производствена култура);
  • Добро управление  (планиране);
  • Отглеждане на нови сортове/ видове/ растения

Пълните правила на конкурса и номинираните ферми са публикувани на сайта ни.