Списание "Как ЕС променя селските райони"

Брой 2

Брой 2 на Списание "Как ЕС променя селските райони" (.pdf) е  посветен на промените, настъпили в българските селски райони в резултат на прилагането на Общата селскостопанска политика, положителните промени, съпътстващи създаването на МИГ, ефектът от ангажирането на oбщностите и мобилизацията на заинтересованите страни, готовността за съвместни действия (декември 2018, Коледен брой с календар)

Календар за 2019: 12 вдъхновяващи идеи за прилагане на иновации в селското стопанство (.pdf)

Публикация на Агенция Стратегма ООД в рамките на кампания „Бъдещите лидери в селското стопанство“. Публикацията отразява единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията. 

Всички права запазени. Позоваването на източника е задължително!