Промоционалните програми на ЕС - приемът за 2019 г. вече е отворен

Промоционалните програми за насърчаване на европейските селскостопански продукти са страхотна възможност за популяризиране на българското производство в цяла Европа. Приемът по процедурата за 2019 г. вече е отворен.
 
През 2019 г. бюджетът на ЕС за промоционални програми е още по-голям – 191,6 млн. евро, в сравнение с 179 млн. евро през 2018 г.
 
Програмите могат да обхващат широк кръг въпроси от общи кампании за здравословно хранене до специфични пазарни сектори. За кампании в страни с висок растеж като Канада, Китай, Колумбия, Япония, Корея, Мексико и Съединените щати са предвидени 89 млн. евро. Част от средствата са предназначени за популяризирането на специфични продукти, като трапезни маслини. 
 
В самия ЕС акцентът е върху кампании, които насърчават различните схеми за качество, включително защитено наименование за произход (ЗНП), защитени географски указания (ЗГУ), гарантирани традиционни специалитети и биологични продукти. Част от финансирането е насочена към определени специфични сектори: ориз, трапезни маслини, говеждо и телешко месо. Специално внимание се отделя на промоциите на пресни плодове и зеленчуци с цел насърчаване на здравословното хранене в ЕС. 
 
За финансова помощ могат да кандидатстват търговски организации, организации на производители и представители на хранително-вкусовата промишленост, които отговарят за дейностите по популяризиране. 
 
Така наречените „обикновени“ програми могат да бъдат подавани от една или повече организации от една и съща държава от ЕС. Мултинационалните програми могат да бъдат подавани от най-малко две национални организации от поне две държави членки или от една или повече европейски организации.
 
Обикновено програмите са с продължителност от три години. Предложенията се представят да 16 април 2019 г. чрез специален портал. 
 
Европейската комисия (ЕК) ще обяви бенефициентите през есента, след оценка и класиране на предложенията. Потенциалните бенефициенти, рекламни агенции и национални органи ще имат възможност да участват в предвидения за 7 февруари в Брюксел информационен ден за разясняване условията и правилата за кандидатстване. 

Източник: Фермер.БГ