Брой 3: „Модерното земеделие в Европа“

Брой 3: „Модерно земеделие в Европа“

Брой 3: „Модерно земеделие в Европа“ (.pdf) е посветен на ползите от цифровизацията за фермерите и оползотворяване на техния потенциал.

Очаквайте последния брой от поредицата - Брой 4: „Запознайте се с модерния фермер“, посветен на истории на успеха на млади фермери през месец април.