Поредица "Модерният фермер"

  • Брой 1: „Рурбаниста”, посветен на градското земеделие, новите градски потребители на продукти от малки ферми, нови маркетингови методи и къса верига;
  • Брой 2: „Близки срещи“, посветен на полезните за здравето био-храни и природосъобразното им отглеждане;
  • Брой 3: „Модерно земеделие в Европа“, посветен на ползите от цифровизацията за фермерите и оползотворяване на техния потенциал;
  • Брой 4: „Запознайте се с модерния фермер“, посветен на истории на успеха на млади фермери

Брой 3: „Модерното земеделие в Европа“

Брой 3: „Модерно земеделие в Европа“ (.pdf) е посветен на ползите от цифровизацията за фермерите и оползотворяване на техния потенциал.

Очаквайте последния брой от поредицата - Брой 4: „Запознайте се с модерния фермер“, посветен на истории на успеха на млади фермери през месец април.

Брой 2: „Близки срещи“

Брой 2 „Близки срещи“ (.pdf) от поредицата "Модерният фермер" е посветен на полезните за здравето био-храни и природосъобразното им отглеждане.

Очаквайте следващия брой от поредицата през януари 2019 г.

Брой 1: "Рурбаниста: градското земеделие"

Първият брой от информационната поредица „Модерният фермер“ е посветен на градското земеделие. „Рурбаниста“ ще ви разкаже какво представлява то; защо общините и международните организации го подкрепят; какви са неговите предимства и с какви особености на градовете трябва да бъде съобразено. В броя ще намерите и примери за градски ферми от следващо поколение и представяне на проекта, който бележи нова ера в градското стопанство.