Информационен щанд на "Бъдещите лидери в селското стопанство" участва на изложението АГРА 2019

Информационната кампания "Бъдещите лидери в селското стопанство" взе участие в 28-то ежегодно изложение Международна селскостопанска изложба АГРА 2019, което се проведе от 20 до 24 февруари в Международен панаир Пловдив.  

На информационния щанд в в Палата 6 Щанд 6H3 на интерактивна киоска посетителите проверяваха под формата на забавна игра своите знания в областта на селското стопанство, храните и иновациите в сектора. Много посетители от различни възрасти показаха завидни знания в областта и спечелиха специални награди. Сред отличниците бяха и участващите в изложението студенти от Лесотехнически университет-gr. София и Аграрен факултет на Тракийски университет гр. Стара Загора.

На щанда на кампанията бяха представени  на поредицата "Модерният фермер": Брой 1 „Рурбаниста”, посветен на градското земеделие, новите градски потребители на продукти от малки ферми, нови маркетингови методи и къса верига, Брой 2 „Близки срещи“, посветен на полезните за здравето био-храни и природосъобразното им отглеждане, Брой 3: „Модерно земеделие в Европа“, посветен на ползите от цифровизацията за фермерите и оползотворяване на техния потенциал, Брой 1 и Брой 2 на списанието "Как ЕС променя селските райони", статията "Резултати и изводи от приложението на подхода ЛИДЕР в българските селски райони", статията „Въздействие на „зелена икономика“ върху българските селски райони“, изданието "Иновации в селските райони: Правилата на играта", информационни материали за приноса на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз за развитието на националното ни селско стопанство, опазването на висококачествените български продукти, опазването на българската природа и съживяването на селските райони.

Повече снимки от участието ни на изложението АГРА 2019 можете да разгледате във Фейсбук профила на кампанията.

Информационна кампания „Бъдещите лидери в селското стопанство“ се изпълнява от Агенция СТРАТЕГМА ООД в партньорство с Центъра за учебно-тренировъчни фирми в България към МОН с финансовата подкрепа на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия.

Общата цел на информационната кампания е да повиши  доверието на българските граждани към Общата селскостопанска политика на Европейския Съюз (и политиките на ЕС като цяло) и да насърчи разпознаването на приноса на тази политика за развитието на националното ни селско стопанство, опазването на висококачествените български продукти, опазването на българската природа и съживяването на селските райони.