Семинар "Модерният фермер", Медицински университет-Плевен

В рамките на информационната кампания „Бъдещите лидери в селското стопанство“, изпълнявана от Агенция СТРАТЕГМА в партньорство с Центърa за учебно-тренировъчни фирми в България към МОН с финансовата подкрепа на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия, на 27 февруари 2019 г. се проведе втория от поредицата интерактивни семинари „Модерният фермер“, насочени към студентите в университети с аграрна насоченост. Домакин на събитието беше Медицински университет - Плевен.

Семинарът беше открит от Тихомира Трифонова, ръководител на екипа. Тя представи целите и дейностите, които ще бъдат изпълнени в рамките на информационната кампания, като постави акцент върху иновациите в селското стопанство, приноса на Общата селскостопанска политика за развитието им в селските райони и важността на младите за развитието на иновативен, конкурентоспособен селскостопански сектор, който да предоставя възможности за професионално развитие.

На поканата за семинара се отзоваха студенти от факултет по Фармация.

Експерти по проекта представиха приноса на общата селскостопанска политика за опазване на околната среда, примери за екологични иновации в селското стопанство и възможностите, които предоставят за решаване на глобални проблеми, как Европейския съюз насърчава научните разработки в областта и какъв е потенциала на България,  приноса на общата селскостопанска политика за качеството на храните, примери за иновации в селското стопанство в областта на градското земеделие.

Студентите успяха да участват в ползотворни дискусии с експертите по проекта, показвайки висок интерес и познания по темата иновации в селското стопанство.