Семинар "Модерният фермер" във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

На 1 април 2019 г. проведохме интерактивен семинар "Модерният фермер" със студентите от Стопанския факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".

Семинарът се радваше на огромен интерес и бе открит от Тихомира Трифонова, ръководител на екипа. Тя запозна студентите от Велико Търново с Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП), представи целите и дейностите, които се изпълняват в рамките на информационната кампания „Бъдещите лидери в селското стопанство“.  Г-жа Трифонова постави акцент върху иновациите в селското стопанство, важността на младите хора и какво прави ОСП за развитието на селските райони.

Експерти по проекта представиха приноса на Общата селскостопанска политика за опазване на околната среда, примери за екологични иновации в селското стопанство и възможностите, които предоставят за решаване на глобални проблеми – как Европейският съюз насърчава научните разработки в областта и какъв е потенциалът на България,  градското земеделие и предложенията за реформи в новата ОСП, свързани с градското земеделие. Студените се поинтересуваха има ли реална полза от градското земеделие и не е ли опасно за нашето здраве. 

Към екипа бяха зададени още въпроси, свързани с добрите български практики и примери и има ли градско земеделие в страната ни.

Екипът ни остана очарован и впечатлен от знанията и интереса на младежите от Стопанския факултет на ВТУ към ОСП, българското земеделие и опазването на уникалния български бит и култура.

Информационна кампания „Бъдещите лидери в селското стопанство“ е изпълнявана от Агенция СТРАТЕГМА в партньорство с Центърa за учебно-тренировъчни фирми в България към МОН.

------------------------

Информационно действие, съфинансирано от Европейския съюз. Кампанията „Бъдещите лидери в селското стопанство” се изпълнява в рамките на покана относно Общата селскостопанска политика.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията.