Списание "Как ЕС променя селските райони"

Брой 3

Брой 3 на Списание "Как ЕС променя селските райони" (.pdf) е посветен на бъдещото развитие на селските райони в Европа, адаптиране на селскостопанската политика към стратегията Европа 2020, новите селско-градски взаимоотношения и стратегиите за интегрирано местно развитие и приоритети.

Публикация на Агенция Стратегма ООД в рамките на кампания „Бъдещите лидери в селското стопанство“. Публикацията отразява единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията. 

Всички права запазени. Позоваването на източника е задължително!