Искат удължаване на срока по две мерки от лозарската програма

Промяната ще бъде от полза за около 200 получатели на финансова подкрепа

Земеделското министерство се готви да удължи до 25 септември срока за кандидатстване за авансови плащания по две мерки от лозаро-винарската програма.

За целта зам.-министър Лозана Василева предложи проект за промени в Наредба № 6 от 2018 г. за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) за периода 2019-2023 г.

Промяната е поискана от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). На 2 август Фондът е предложил срокът за подаване на заявления за авансови плащания по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и мярка „Инвестиции в предприятия“ да бъде удължен до 25 септември. 

По действащата нормативна уредба заявления за авансови плащания за тази година по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ се подават до 10 септември, а по мярка „Инвестиции в предприятия“ срокът е до 5 септември.

Удължаването на тези срокове до 25 септември е мотивирано с това да се постигне по-добро използване на средствата.

Приемите по мерките бяха в периода 28 януари-8 февруари 2019 г. по „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и в периода 17-27 юни 2019 г. по „Инвестиции в предприятия“. 

След това са отчетени свободни средства и е взето решение да се отвори допълнителен целеви прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ за периода 19-20 август 2019 г. 

Лозана Василева: „С удължаването на сроковете до 25 септември 2019 г. ще се осигури възможност за навременно подаване на заявленията за авансово плащане от бенефициентите, сключили договор за предоставяне на финансова помощ по мерките от НППЛВС 2019-2023 г. и преструктуриране на повече площи с винени сортове лозя.“

Като резултат от промяната на наредбата зам.-министърът очаква да се постигне максимално усвояване на средствата от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ) чрез НППЛВС  и своевременно подаване на всички документи в срок от бенефициентите.

„Това ще даде отражение върху дейността на приблизително 200 представители на лозаро-винарския сектор и ще допринесе за оптимизиране на административната дейност, свързана с усвояването на близо 45 млн. лв., отпуснати от ЕФГЗ за управлението на мерките по НППЛВС 2019-2023 г.“, коментира зам.-министърът.

Проектът е публикуван за обществено обсъждане на сайта на земеделското министерство. Обществените консултации ще се проведат в съкратен срок за 14 дни, вместо за месец, така че да се осигури повече време за администрацията и бенефициентите.

Източник:
Agri.bg